שאלון מנהלים

    האם התבצע דיווח נוכחות עובדים עד ליום קודם?

    האם בוצעו כל סידורי העבודה?

    האם טופלו תלונות מוקד?

    האם נעשו פגישות ברשות המקומית במהלך יום העבודה ?