תקנים

תקנים

אנו פועלים מתוך רצון לעמוד בכל תקן

לשירות טוב יותר עבור הלקוחות שלנו

 

           לחברת ק.מ.מ. מפעלי מחזור בע"מ תקני ISO 9001:2015, 14001:2015

לחברה כל התקנים הדרושים לרבות:

קבלן מורשה מטעם ת.מ.י.ר

קבלן מורשה מטעם א.ל.ה

הכרה של המשרד להגנת הסביבה כמפעל ממחזר

ניהול צי תובלה

רשיון הובלה

ספק רשום משרד הביטחון

תעודות יצואן

בנוסף העובדים אשר באים במגע עם נייר מסווג עוברים תדרוכים בטחוניים ובדיקות מתאימות לצורך עבודה זו.