לוגו טלאל – מחזור נייר ופלסטיק

לוגו חברת טל-אל - מחזור פלסטיק ונייר

חברת טל-אל מחזור נייר